Goedkoopste rechtsverzekering eenvoudig vergelijken

Rechtsbijstandverzekering afsluiten – Dekkingen vergeleken

Er zijn een aantal verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen, u moet dan denken aan de verkeersrechtsbijstand. Daarnaast is er ook een gezinsrechtsbijstandverzekering. Er zitten wel degelijk verschillen tussen deze twee soorten dekkingen. De verkeersrechtsbijstandverzekering is afgesloten voor een motorvoertuig. Via deze verzekering is het voertuig verzekerd tegen rechtsbijstand. Hiermee kunt u de opgelopen schade verhalen, of u kunt u verweren tegen een derde. U bent alleen verzekerd tegen het voertuig was vermeld staat op de polis. Andere objecten of juridische geschillen vallen dus niet onder deze dekking.

De gezinsrechtbijstandverzekering sluiten u vaak voor 1 of meerdere personen. Bovendien bestaat deze verzekering vaak uit meerdere modules. U moet dan denken aan: consument, werk en/of inkomen, wonen, verkeer en recht en vermogen. Deze verzekering kan dus dekking geven voor allerlei conflicten. U moet dan denken aan bijvoorbeeld: conflict met een werkgever, verkeersconflicten.

Indien er sprake is van externe kosten moet u er rekening mee houden dat deze vaak voor rekening komen voor de verzekeraar. Vaak zitten hier wel maximum vergoedingen aan verbonden. Vaak is € 12.500,- de maximale dekking voor een rechtsbijstandverzekering. De kosten zijn vaak gerelateerd aan proceskosten of advocaatkosten.

Uw rechtsbijstand verzekeren vanaf slechts € 3,- p/m
Direct berekenen en afsluiten binnen 3 minuten

Het dekkingsgebied van een rechtsbijstandverzekering is vaak beperkt tot alleen Nederland. Voor verkeersconflicten en schadeconflicten geld vaak een dekkingsgebeid europa en een aantal landen rond de middellandse zee.

De volgende rubrieken zijn vaak verzekerd onder de standaard rechtsbijstandverzekering:

 • Verhalen van schade: alleen als u schade lijdt waarvoor iemand anders aansprakelijk is. De dekking is bijna altijd beperkt tot het verhaal van de schade.
 • Contracten: problemen n.a.v. contracten over consumentenzaken.
 • Overheid: persoonlijke conflicten met de overheid. Geen belastingzaken.
 • Personen- en familierecht: problemen bij nalatenschappen en adoptie. Echtscheiding is meestal niet of zeer beperkt gedekt.
 • Strafzaken. Als u beschuldigd wordt van een strafbaar feit. Behalve als er sprake is van opzet.

De volgende zaken moeten soms apart worden meeverzekerd:

 • Verkeer: problemen als gevolg van het deelnemen aan het verkeer. Sommige rechtsbijstandverzekeraars bieden ook hulp bij conflicten bij het aankopen van een auto.
 • Wonen: problemen rond een huurwoning of eigen woning. Vaak ook bij een vakantiewoning voor eigen gebruik.
 • Arbeid: problemen op het werk bijv. bij reorganisaties of ontslagen. Ook bij problemen met uw pensioen.
 • Fiscale zaken: bij sommige verzekeraars kunt u dit apart meeverzekeren.

 


Nee, helaas is dit uitgesloten van dekking.
Vandaag de dag kan u snel in een juridisch conflict betrokken raken. Het is dus raadzaam om deze verzekering af te sluiten.
Onder de verzekering vallen: verzekeringsnemer, eventuele partner, kinderen, thuiswonenden meerderjarige kinderen of uit huis wonende kinderen ivm studie.
U kunt deze bekijken op website, wij kunnen deze eventueel naar u verzenden.
Nee, helaas niet. Alleen als de verzekeraar hier toestemming voor geeft dan mag dat.
Vaak is dit een bedrag waar de schade boven dient te komen. De verzekeraar neemt de schades onder dit bedrag niet in behandeling.
Helaas is dat niet mogelijk. Voor lopende conflicten kunt u helaas geen verzekering afsluiten.
Nee u kunt dit zelf bepalen, de rechtsbijstandverzekering kunt u in verschillende soorten modules afsluiten.

Hoe werkt het ?

 • Algolweg 15
  3821 BG Amersfoort
 • 0418 - 638 126